Indstil kandidat

NB: Indstillingen er lukket

Du har nu muligheden for at indstille din kandidat til Årets Unge Erhvervsleder. Det er en enestående mulighed for at anerkende en kollega, chef eller anden person ansat i en ledende stilling, som har gjort noget særligt for virksomheden, medarbejderne og sine omgivelser.

Kandidater mellem 18 og 40 år kan indstilles af alle.

 

Årets Unge Erhvervsleder udvælges ud fra følgende kriterier:

 

Succesfuld

Kandidaten gør en forskel og lykkes med sine erhvervsmæssige mål på såvel det personlige plan som med hensyn til opfyldelse af virksomhedens strategier.

F.eks. vækst, personalepleje, medarbejderudvikling, CSR, mm.

 

Personlig engagement

Kandidaten er engageret i sit arbejde og har drivkraften til at få jobbet til at føles vedkommende og udfordrende.

F.eks. synlighed, offervillighed, personlig/økonomisk investering.

 

Ansvarlig

Kandidaten tager initiativer, er ærlig, giver sin mening til kende, søger indflydelse og gennemfører vedtagne beslutninger.

F.eks. CSR, opfølgning på mål, moral, mm.

 

Samarbejdende

Kandidaten evner via samarbejde med såvel virksomhedens interne som eksterne relationer at skabe resultater i fællesskab.

F.eks. samarbejde internt/eksternt, vidensdeling, mm. Hvilke samarbejdsformer der anvendes og med hvilken samarbejdsform, der er skabt størst succes.

 

Medarbejderengageret

Kandidaten medvirker til, at personalet føler, at de er med på et vindende hold. Forstår som teamleder at give personalet faglige udfordringer og skaber et grundlag for, at de løbende udvikler sig.

F.eks. MUS-samtaler, teambuilding, empati, mm.

 

Udviklende

Kandidaten udvikler sine personlige egenskaber samt faglige kompetencer til gavn for en fortsat udvikling af virksomheden.

F.eks. efteruddannelse, mm.

 

Helt menneske

Kandidaten har personlige værdier og interesser, der også giver plads til både familie, fritidsinteresser og samfundsengagement.

 

Kommunikation

Evnen til at kunne kommunikere klart og enkelt, så det skaber motivation hos den enkelte.

F.eks. god medarbejderkommunikation, kommunikation af mål og vision, mm.

 

 

Disse kriterier er alle vejledende for komitéens vurdering og skal først og fremmest være med til at give et helhedsbillede af kandidaten.

A webform by Podio – click here to get yours