Interview med Mats Borgquist Schou

National præsident JCI Danmark og Lean Manager, Danish Crown

 

Hvad er topledelse i dine øjne?

Formå at kommunikere, sætte retning, skabe den rigtige strategi og motivere organisationen til at arbejde mod fælles mål. 

Evnen til at kunne prioritere de vigtigste mål og omsætte dem til konkrete handlinger, så der skabes en rød tråd i implementeringen. Bevare det strategiske perspektiv og inddrage den øverste ledelse. 

Hvad kræver det til at komme helt til tops?

Nysgerrighed, flid, kunne samarbejde med andre og skabe resultater. At kunne prioritere sine mål og have fokus på sine ambitioner.  

Hvilke udfordringer har der været og hvad var det sværeste at tackle?

Det kan være en udfordring at grundlaget for de handlingsplaner man har udarbejdet kan ændre sig, fx menneskelige eller økonomiske ressourcer. Skal man fortsætte med det oprindelige perspektiv eller justere til? 

Man skal huske at i det første år af strategiprocessen, at man kan lade sig imponere af opnåede resultater, men man skal have for øje at der kan være børnesygedømme som skal håndteres.  

Man skal altid prøve at gøre tingene rigtig i ledelsen, altså at træffe “den rigtige og nødvendige beslutning”, løbende lære af sine fejl og anerkende at situationerne der skal håndteres løbende ændrer sig.  

Man skal have fokus på hvordan man deler sin tid mellem værdiskabende aktiviteter i forhold til foreningens formål og ikke værdiskabende men nødvendige opgaver, fx administrative opgaver og være god til at uddelegere opgave og inddrage de rette kompetencer. 

 

Hvad har overrasket dig ved din rolle som JCI national præsident? 

Hvor meget mennesker kan reagere på følelser frem for fakta. At dem du har set det største potentiale i, ikke nødvendigvis er dem der skaber den største værdi. Med nysgerrighed og flid kan du være den der skiller dig ud fra de øvrige.   mats

Hvordan har rollen påvirket dig, både privat ogprofessionelt?  

Det er har været et kæmpe stort privilegie at have posten som JCI national præsident. Det har været enormt givende at se en drøm og ambition om at ændre JCI Danmarks fokus og stå i spidsen for en strategiproces, og se den blive til virkelighed. 

Det er ekstremt tilfredsstillende at kunne se tilbage på tiden som præsident og tænke på hvor stor en forandring man kan skabe, når man omgiver sig med gode mennesker og aktivt vælger at knokle for den retning man tror på. 

Jeg har dog også måtte ofre noget i processen, jeg har måtte prioriteret benhårdt, men har gjort det med bevidsthed om de mulige konsekvenser. 

Jeg har i en tidlig alder professionelt opnået store mål, men det at have været national præsident for JCI er ikke nødvendigvis det headhunterne vil lægge mærke til om 10 år, til gengæld har den læring jeg har oplevet i mine år i JCI været definerende for at jeg kom frem i karrieren.

De ting jeg har været igennem i JCI har defineret mig som menneske, styrket min karakter og evne til lede, for mig har den tid været fuldstændig uvurderligt og usammenlignelig.